Back to top

Dokumenty

Směrnice
Soubory ke stažení
PDF icon 01. Organizační řád a jeho součásti
PDF icon 02. Školní (vnitřní) řád školy
PDF icon 03. Prevence rizikového chování
PDF icon 05. Vnitřní platový předpis
PDF icon 06. Evidence majetku
PDF icon 07. Oběh účetních dokladů
PDF icon 08. Ochrana majetku školy
PDF icon 09. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
PDF icon 10. Inventarizace majetku školy
PDF icon 11. Provozní řád venkovních hracích ploch
PDF icon 12. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
PDF icon 13. Spolupráce školy s policií
PDF icon 14. Řády odborných učeben, kabinetů a budov
PDF icon 15. Řád školy v přírodě
PDF icon 16. Řád lyžařského výcvikového kurzu
PDF icon 17. Pravidla pro hodnocení
PDF icon 18. Řád školní družiny
PDF icon 19. Řád školní jídelny
PDF icon 20. Zahraniční výjezdy
PDF icon 21. Provozní řád
PDF icon 22. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance
PDF icon 23. Dary
PDF icon 24. Veřejné zakázky
PDF icon 25. Evidence pracovní doby
PDF icon 26. Školní výlety
PDF icon 27. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole
PDF icon 29. Kalkulace pronájmu
PDF icon 30. Cestovní náhrady
PDF icon 31. Školení BOZP
PDF icon 32. Stížnosti a jejich vyřizování
PDF icon 33. Pokladna
PDF icon 34. Dotační tituly
PDF icon 36. Traumatologický plán
PDF icon 37. Směrnice na ochranu dat
PDF icon 38. Směrnice k čerpání dovolené
PDF icon 39. Směrnice na ochranu osobních údajů
PDF icon 40. Poplatky ve školní družině
PDF icon 41. Elektronická žákovská knížka
PDF icon 42. Porušení kázně
PDF icon 43. Spisový a skartační řád
PDF icon 44. Grantový projekt – Škola pro mě
PDF icon 45. EU peníze školám (šablony)
PDF icon 46. Používání telefonů
PDF icon 47. Zajištění bozp žáků školy
PDF icon 48. Náhradová komise
PDF icon 50. Grantový projekt - Škola pro mě 2
PDF icon 51. Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
PDF icon 52. Kontrola práce neschopných zaměstnanců
PDF icon 53. Evidence a odepisovaného dlouhodobého majetku
PDF icon 54. Školní jídelna - řád HACCP
PDF icon 55. Školní jídelna - provozní řád
PDF icon 56. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon 57. Systém řízení rizik
PDF icon 59. Náklady reprezentaci
PDF icon 60. Dary
PDF icon 61. Vymáhání pohledávek
PDF icon 62. Evidence a odepisová dlouhodobého majetku
PDF icon 63. Účetní uzávěrka
PDF icon 65. Používání tiskáren a kopírek
PDF icon 66. Registr smluv
PDF icon 67. Školní matrika
PDF icon 68. Nakládání s odpady
PDF icon 71. GDPR