Výchovné poradenství

Výchovný poradce na ZŠ :

Lenka Wünšová

  • provádí metodickou a informační činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče
  • organizuje individuální porady a konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
  • podílí se při řešení konfliktních situací ve škole
  • úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci nad Nisou
  • svou poradenskou činnost zaměřuje na informační servis a přípravu v profesní volbě vycházejících žáků
  • spolupracuje s Úřadem práce, firmami, zajišťuje styk se zástupci středních škol
  • plán výchovného a kariérového poradce

Konzultační hodiny

Pondělí

9.00 hod. - 10.30 hod.

Středa

11.00 hod. - 12.00 hod.

Čtvrtek

9.00 hod. - 9.30 hod.

Ostatní konzultace dle potřeby učitelů, rodičů a dětí na základě telefonické dohody předem.