Kuchyň i jídelna prošly komplexní rekonstrukcí. Provoz vyhovuje všem platným hygienickým normám a směrnicím.

Evidence strávníků je organizována prostřednictvím čipů.

Ve školní jídelně se stravuje přibližně 200 strávníků z řad žáků a zaměstnanců školy. Odhlášky obědů lze nahlásit do 7.00 hodin ráno určitého dne.

Kontaktní informace

Jméno

Pozice

Telefon

Anna Kalousová

Vedoucí školní jídelny

773 237 794

Eliška Poláková

Vedoucí kuchařka

 

Výše stravného:

Pro určení věkové skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku.

Žáci ve věku 7-10 let

23,- Kč/oběd

Žáci ve věku 11-14 let

25,- Kč/oběd

Žáci ve věku 15 a více let

28,- Kč/oběd

Hrazení obědů:

A. Složením hotovosti u vedoucí školní jídelny

poslední tři dny starého měsíce

7.00-8.30

12.00-14.30

první dva dny v novém měsíci

7.00-8.30

12.00-14.30

B. Trvalým příkazem na účet školy (vždy k 25. dni předchozího měsíce)

Žáci ve věku 7-10 let

506,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 11-14 let

550,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 15 a více let

616,- Kč/měsíc

Vyúčtování a vrácení přeplatků se uskuteční k 30.6.

PO

11.40- 14.00

ÚT

11.40- 14.00

ST

11.40- 14.00

ČT

11.40- 14.00

11.40- 14.00

Přihlášky, odhlášky a výběr jídel:

na počítači v jídelně

7.00 - 14.30

telefonicky na čísle 773 237 794
(Na konkrétní den je možno odhlásit oběd nejpozději do 7.00.)
Oběd můžete odhlásit i formou SMS.

7.00 - 14.30

na internetových stránkách www.e-jidelnicek.cz
(Tento způsob umožňuje odhlášku dva pracovní dny dopředu.)

14.30 - 7.00

Formuláře

Přihláška do školní jídelny

Přihláška do školní jídelny pro MŠ

Nejnovější články