Back to top

Závěrečná Předškolička s matematikou

V pondělí 12.3. 2018 proběhla v naší škole poslední Předškolička pro děti, které se chystají příští měsíc k zápisu do prvních tříd. Za doprovodu rodičů si 10 dětí přišlo vyzkoušet jednu vyučovací hodinu matematiky. Nejprve se...
13.03.2018 | Dana Kohoutová

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří  Kdy? čtvrtek 22.března 2018  Čas: 15:30 – 17:00  Kde? budova 1.stupně Sokolí Program a náplň akce v 15:30 školní jídelna – zahájení a vystoupení pěveckého sboru ze Sokolí...
12.03.2018 | Pavlína Kubáčková

Projekt Veselé zoubky

V tomto týdnu se děti 1. třídy naší školy zúčastnily projektu Veselé zoubky. Preventivní program nám nabídla společnost DM drogerie, poskytla metodické materiály a poslala každému žákovi malý dárek. Ve dvou vyučovacích hodinách prvouky se žáci...
12.03.2018 | Martina Svobodová

První lekce plaveckého výcviku

V pondělí 5.3.2018 zahájili žáci 2. a 3. ročníku kurz plavání. Na první hodině je třeba zjistit, co už děti ve vodě dokáží a podle jejich schopností je rozdělit do plaveckých družstev. Družstev je celkem pět a pro lepší orientaci v ...
08.03.2018 | Dana Kohoutová

Masopust

Dne 13.února uspořádalo mateřské centrum Jablíčko Masopustní veselení. Program začal v 16:00 průvodem městem v maskách, s živou hudbou, cíl byl před obchodním domem Centrál. Pro děti zde bylo nachystáno občerstvení, soutěže, tanec. S paní učitelkou...
15.02.2018 | Pavlína Kubáčková

Předškolička s rodiči

V pondělí 12. února 2018 proběhla další předškolička s účastí rodičů budoucích školáků 1. třídy. Vyzkoušeli jsme si hodinu prvouky, seznámili jsme se s lidskými smysly. Všechny smysly jsme si prakticky ověřili. Děti podle zraku určovaly...
14.02.2018 | Martina Svobodová

Beseda s osmičkou

Kariérní poradenství má již pevně zakotvené místo a tradici na IPS v Jablonci. Jako každý rok, i letos probíhají besedy pro zvané školy. Je o ně velký zájem a najít termín byl docela problém. Paní Pokorová připravila pro naše žáky vstupní...
07.02.2018 | Lenka Wünšová

Předškolička v počítačové učebně

V pondělí 5.února 2018 si 16 předškoláků z MŠ Lovecká vyzkoušelo práci na počítačích. V počítačové učebně naší školy probíhala totiž další Předškolička pro budoucí prvňáčky, tentokrát tzv. informatika. Děti předvedly práci s...
05.02.2018 | Dana Kohoutová

Sportovní den na 2. stupni

Odměnou na konci pololetí byl pro všechny děti Sportovní den. Po písemkách, zkoušení a biflování se rozhodly paní učitelky podpořit zdravého ducha ve zdravém těle, a tak se utvořily tři skupiny, aby se děti mohly vydovádět. Někteří v bazénu,...
04.02.2018 | Lenka Wünšová

Prvňáci v knihovně

Naše první třídy využily nabídky Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, která se zapojila do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Jedná se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoje čtenářských návyků žáků...
03.02.2018 | Martina Svobodová

IQPARK Liberec

Ve čtvrtek 1. února vyrazily děti čtvrtých a pátého ročníku se svými třídními učitelkami do libereckého IQPARKU. Tato exkurze jim byla odměnou za ukončené první pololetí školního roku. Stovky interaktivních exponátů na  ploše čtyř podlaží mají...
03.02.2018 | Iveta Randáková

Lyžařský výcvik - běžky

Po roce jsme opět vyrazili lyžovat do Břízek v Jablonci nad Nisou. Na běžecké kolečko nastoupilo celkem 5 žáků. Během lyžařského výcviku zvládly děti základy klasické techniky a procvičovaly i bruslení. Za celou dobu jsme všichni najezdili ...
01.02.2018 | Veronika Čurdová

Stránky