Plány učiva

Děti jsou na naší škole v Montessori oddělení vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu Montessori. (ke stažení v sekci Dokumenty).

Vzdělávací předměty

Učivo je rozděleno do vyučovacích předmětů. Ty mají v různých ročnících různou týdenní dotaci.

1. STUPEŇ

 

ČJ

AJ

MA

KV*

TV

INF

 

hodin týdně

1. ročník

10

x

4

5

2

1

2. ročník

10

x

5

5

2

x

3. ročník

8

3

5

7

2

x

4. ročník

8

3

5

7

2

x

5. ročník

8

3

4

7

2

x

* KV = kosmická výchova: integrovaný předmět, který zahrnuje PRV/VL+PŘ, VV, PČ a HV

 

2. STUPEŇ

 

ČJ

AJ

NJ

MA

INF

FY

CHE

ZE

OV

HV

VV

TV

VZD*

 

hodin týdně

6. ročník

5

3

x

4

1

2

x

2

2

1

1

2

1

2

1

7. ročník

5

3

2

4

x

2

x

2

2

1

1

2

1

2

1

8. ročník

5

3

2

4

x

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

9. ročník

5

3

2

4

x

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

* VZD = výchova ke zdraví

Plánování

Pro daný ročník jsou závaznou „metou“ minimální výstupy podle RVP (ke stažení v přiloze stránky). Výstupy za jednotlivé ročníky jsou rozpracovány v ŠVP školy (ke stažení v sekci Dokumenty).

Knihy „Co už umím?“

Děti v našich třídách mají možnost využívat přehled témat formou myšlenkových map, do kterých si mohou vybarvovat zvládnutá témata. Přehledy témat v jednotlivých ročnících vám nabízíme ke stažení jako pomůcku k vašemu domácímu učení i jeho plánování. V českém a anglickém jazyce jsou plány po jednotlivých ročnících, v matematice jsou plány tříleté se zvýrazněním učiva daného ročníku. (ke stažení v přiloze stránky)