Back to top

Družina

Na naší škole jsou zřízena v letošním roce 4 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu 30 žáků a přednostně v nich zařazujeme žáky 1. - 3. tříd. Na zbylá místa zařazujeme žáky ze 4. tříd a přihlížíme k rodinné situaci, zaměstnání rodičů apod. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, základními kritérii je zaměstnanost rodičů a vzdálenost bydliště žáka.

Družině se nachází ve dvou budovách školy. Oddělení jsou vybavena vhodným zařízením pro mimoškolní činnost (koberci na hraní, sestavitelnými stoly, televizorem, videem,…). Děti mají k dispozici pozemek mezi školami, tělocvičnu. V rámci školní družiny jsou organizovány bezplatné zájmové kroužky. Pokud žák navštěvuje kroužky školního klubu, je v těchto hodinách ze školní družiny uvolňován. S družinou též děti docházejí do školní jídelny na oběd.

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. Pořádáme soutěže, besídky, diskotéky, karneval a navštěvujeme kulturní představení.

Vedoucí školní družiny

Jméno, příjmení

Tamara Kobzíková

Mobil

608 067 550

Oddělení školní družiny

Oddělení

Vychovatelka

Umístění

Telefon

I.

Tamara Kobzíková

Sokolí 9

608 067 550

II.

Romana Vybíralová

Sokolí 9

775 317 372

III.

Jana Hrbková

Sokolí 9

608 067 550

Montessori

Hana Zolotarová

5. května 76

773 078 168

Provoz školní družiny

dopolední provoz

odpolední provoz

Po - Pá: 6:00 - 7:45 hodin

Po - Pá: 11:40 - 16:30 hodin

Vybíráme příspěvek na školní družinu ve výši 400,-Kč za každého zapsaného žáka pololetně.

Vyzvedávání děti

Rodiče, kteří vyzvedávají své děti po vyučování nebo po obědě, prosíme, aby počkali před budovou. Z důvodů provozních a bezpečnostních není možné, aby se rodiče zdržovali v budově. Děkujeme za pochopení.