Škola pro mě

Vedoucí projektu:  Michaela Hanyšová

Doba trvání projektu:  01.10.2009 - 31.12.2011

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.04/02.0021

Název projektu: Škola pro mě - Inovativní metodika pro 1.stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Číslo a název globálního grantu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Webové stránky: www.skolaprome.cz

  • cílem projektu je vytvořit sady pomůcek pro výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (tj. děti nadané, talentované, s poruchami učení, poruchami chování a dysfunkcemi),
  • projekt je realizován ve 2 třídách Montessori na ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou (tj. příjemce dotace) a ve 4 třídách 1. stupně Masarykova ZŠ a OA Tanvald (Partner 1)
  • v rámci projektu je navýšen počet učitelů v Jablonci o 2 angličtináře a v Tanvaldě o 1 specialistu na projektové vyučování

Celková výše dotace: 6.702.679,-Kč

Příjemce dotace: Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76/272, 466 01 Jablonec nad Nisou, p.o., dotace ve výši 5.121.729,-Kč

Partner: Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, p.o., dotace ve výši 1.580.932,-Kč

Klíčové aktivity projektu

  1. Zvýšení kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér v rovném přístupu ke vzdělávání.
  2. Uplatnění a zlepšení vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání.

Realizační tým

Příjemce

Manažer a koordinátor projektu Mgr. Michaela Hanyšová

Koordinátor pomůcek Anglický jazyk Mgr. Lucie Štemberová

Účetní Jablonec Ivana Švaříčková

Sekretářka manažera Ing. Šárka Rohánková

Učitel junior 1 Mgr. Lucie Štemberová

Učitel junior 2 Mgr. Monika Valentová

Účastníci workshopu Mgr. Lucie Štemberová, Mgr. Monika Valentová, Mgr. Jan Prašivka, Mgr. Michaela Hanyšová, Hana Zolotarová, Anna Mazurová

Konzultant Montessori Hana Zolotarová

Konzultant SVP Mgr. Michaela Hanyšová

Grafik skript - metodik Mgr. Monika Valentová

Tvůrce skript - metodik Mgr. Lucie Štemberová

Redaktor webu Mgr. Martin Štancl

Partner 1

Koordinátor Partnera 1 a projektového vyučování Mgr. Jana Duňková

Účetní Tanvlad Dana Potocká

Účastníci workshopu Mgr. Jana Duňková, Mgr. Jan Rybín, Mgr. Zdeňka Jónová, Mgr. Blanka Blažková

Učitel junior 3 Mgr. Jan Rybín