První beseda pro 8. ročník proběhla 3.11. v informačně poradenském středisku- IPS na Úřadu práce. Paní Nováková, poradkyně přes volbu povolání a zaměstnanost absolventů, pozvala zástupce SUPŠ ze Železného Brodu a mluvčí Škoda auto, kteří žákům představili obory pro letošní přijímací řízení a seznámili nás s termíny a průběhem zkoušek v roce 2015.

Druhá beseda 10.11., tentokrát pro 9. ročník, byla zaměřena na současný trh práce a žáci měli možnost vyslechnout zajímavé statistiky o uplatnění v našem regionu. Zároveň si sami udělali představu, jak vlastně trh práce funguje a co je posláním Úřadu práce. Besedu zakončil film na téma “přijímací pohovor do zaměstnání“, ve kterém bylo zábavnou formou žákům nabídnuto nahlédnutí do pravidel chování a správné image. Věřím, že besedy byly příjemným zpestřením předmětu Volba povolání a nyní se mohou naši vycházející studenti plně soustředit na budoucí kariéru. Držíme jim všichni palce.