Individuální vzdělávání

Již desátým rokem je možné na naší škole vzdělávat své dítě doma na tzv. individuálním vzdělávání (IV). Individuální vzdělávání umožňujeme na 1. i 2. stupni. Těší nás stále narůstající zájem rodin, které se rozhodly pro tuto formu vzdělávání a sdílí svou cestu s námi. Ve školním roce 2019/20 je dětí na IV už ke 40.

 

Dvakrát ročně probíhá na naší škole přezkoušení, které uzavírá obě pololetí. Na vysvědčení mohou být děti hodnoceny slovně, nebo známkami.

Koordinátorem individuálního vzdělávání je Mgr. Jakub Kahánek, na kterého se můžete obracet s žádostmi i dotazy.

Základní informace

Tato forma vzdělávání je vhodná pro:

 • Rodiny, které pobývají dlouhodobě v zahraničí a děti tam navštěvují povinnou školní docházku

 • Děti, které potřebují prostor pro rozvíjení výjimečného talentu v určité oblasti

 • Děti, které z důvodu handicapu či nějakých zdravotních důvodu nemůžou pravidelně navštěvovat školu

 • Rodiny, kde si oba rodiče chtějí vzdělávat svoje děti sami v domácím prostředí a v domácích podmínkách

 • Děti, které se vzdělávají v komunitních školách či skupinách

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče. Děti pravidelně dochází do kmenové školy k přezkoušení.

Podmínky k přijetí:

 • vyjádření z PPP v ČR (zapsané v rejstříku školských zařízení)

 • vyplnění všech dokumentů a žádostí (zápisní lístek/žádost o přestup, žádost o individuální vzdělávání, dotazník pro rodiče)

 • kopie maturitního vysvědčení / VŠ diplomu vzdělavatele dítěte

 • kopie rodného listu dítěte

 • případná osobní schůzka s koordinátorem IV

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (v poradnách bývají delší čekací lhůty)

Přezkoušení

Přezkoušení probíhá v Montessori oddělení budovy ZŠ 5. května 76, Jablonec nad Nisou (vchod zleva přes zahradu) dvakrát ročně (na konci obou pololetí).

Forma přezkoušení

Přezkoušení na naší škole může probíhat více způsoby.

 • setkání nad portfoliem žáka – dítě přinese své portfolio a vypráví, na čem a jak pracovalo, od učitele dostává doplňující otázky, příp. si zkusí práci na pomůckách; rodič dostává zpětnou vazbu, příp. návrh na změnu (slovního) hodnocení žáka

 • setkání rodin domácích školáků – v určený termín (PÁ-SO) dorazí rodiny k nám do školy; děti pracují na pomůckách (ty korespondují s tématy, kterým se žák během pololetí věnoval), prohlížíme portfolia a při společné elipse probíhají prezentace projektů (výtvorů, hudebního vystoupení, promítání autorských filmečků, …..)