Šárka Rohánková | 10.11.2015 | SRPDŠ

Jablonec nad Nisou, 5. května 76

Datum konání: 9.11.2015

Čas konání: 15.30 hodin

Místo konání: školní jídelna

Program valné hromady:

  1. Úvod, zahájení.
  2. Seznámení s příspěvky a výdaji za rok 2015
  3. Seznámení s rozpočtem na rok 2016
  4. Seznámení s příspěvky vybranými za rok 2015
  5. Diskuse
  6. Závěrečné usnesení

Předsedkyně SRPDŠ Š. Rohánková zahájila schůzi, přivítala rodiče a seznámila přítomné s výdaji za rok 2015 a s novým rozpočtem na rok 2016. Podala návrh na zakoupení kuchyňské linky, spotřebičů a kuchyňského nádobí do školní kuchyňky (2. část). Tento návrh všichni přítomni přijali a byl odsouhlasen.

Zapsala: Šárka Rohánková