Zápis ze schůze SRPDŠ 24.11.2014

Jablonec nad Nisou, 5. května 76

Datum konání: 24.11.2014

Čas konání: 15.30 hodin

Místo konání: školní jídelna

Program valné hromady:

  1. Úvod, zahájení.
  2. Seznámení s příspěvky a výdaji za rok 2014
  3. Seznámení s rozpočtem na rok 2015
  4. Seznámení s příspěvky vybranými na rok 2014
  5. Diskuse
  6. Závěrečné usnesení

Předsedkyně SRPDŠ Š. Rohánková zahájila schůzi, přivítala rodiče a seznámila přítomné s výdaji za rok 2014 a s novým rozpočtem na rok 2015. Podala návrh na zakoupení kuchyňské linky a spotřebičů do školní kuchyňky. Tento návrh všichni přítomni přijali a byl odsouhlasen. Nabádala přítomné k aktivní práci a k získání nových členů.

Zapsala: Šárka Rohánková

Pracuje jako zástupkyně ředitele školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 602 247 149