Šárka Rohánková | 25.04.2016 | SRPDŠ

Jablonec nad Nisou, 5. května 76

Datum konání: 18. 4. 2016

Čas konání: 15.30 hodin

Místo konání: školní jídelna

Program valné hromady:

  1. Úvod, zahájení.

  2. Seznámení s příspěvky a výdaji za rok 2015

  3. Seznámení s rozpočtem na rok 2016

  4. Seznámení s příspěvky vybranými v roce 2016

  5. Diskuse

  6. Závěrečné usnesení

Předsedkyně SRPDŠ Š. Rohánková zahájila schůzi, přivítala rodiče a seznámila přítomné s výdaji za rok 2015 a s novým rozpočtem na rok 2016. Poděkovala rodičům za příspěvky v roce 2016. Byl vznesen návrh, aby rodiče přispívali v příštím školním roce do SRPDŠ 400,-Kč (třídní učitelky by pak nemusely přes rok vybírat od dětí peníze např. na kino, divadlo…). Tento návrh je pouze na promýšlení a bude se projednávat na schůzi SRPDŠ v příštím školním roce. Na závěr všem přítomným rodičům předsedkyně Š Rohánková poděkovala za to, že díky jejím příspěvkům do SRPDŠ se pořídila na 2. stupni kuchyňka, ve které mají jejich děti pracovní vyučování.

Zapsala: Šárka Rohánková