Zápis ze schůze SRPDŠ 14.11.2011

Datum konání: 14.11.2011

Čas konání: 15.30 hodin

Místo konání: školní jídelna

Program valné hromady:

  1. Úvod, zahájení.
  2. Seznámení s příspěvky a výdaji za rok 2011
  3. Seznámení s rozpočtem na rok 2012
  4. Návrh celoročního plánu.
  5. Diskuse
  6. Závěrečné usnesení.

Předsedkyně SRPDŠ Š. Rohánková zahájila schůzi, přivítala rodiče a seznámila přítomné s výdaji za rok 2011 a s novým rozpočtem na rok 2012. Podala návrh na zakoupení prolézačky a kladiny na školní zahradu. Tento návrh všichni přítomni přijali a byl odsouhlasen. Pak se projednávala školní zahrada a odsouhlasilo se, že se na školní zahradu zakoupí 3 ovocné stromky. Dále pak předsedkyně nabádala přítomné k aktivní práci a k získávání nových členů.

Pracuje jako zástupkyně ředitele školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 602 247 149