Šárka Rohánková | 17.12.2018 | SRPDŠ

Jablonec nad Nisou, 5. května 76

Datum konání: 26. 11. 2018

Čas konání: 15.30 hodin

Místo konání: školní jídelna

Program valné hromady:

  1. Úvod, zahájení.

  2. Seznámení s příspěvky a výdaji za rok 2018

  3. Seznámení s rozpočtem na rok 2019

  4. Seznámení s příspěvky vybranými v roce 2018

  5. Diskuse

  6. Závěrečné usnesení

Předsedkyně SRPDŠ Š. Rohánková zahájila schůzi, přivítala rodiče a seznámila přítomné s výdaji za rok 2018 a s novým rozpočtem na rok 2019. Poděkovala rodičům za příspěvky v roce 2018. Rodiči byl vznesen návrh, aby rodiče přispívali v příštím školním roce do SRPDŠ částku 500,-Kč, nakonec byla odsouhlasena částka 250,- Kč. Na závěr všem přítomným rodičům předsedkyně Š. Rohánková poděkovala za to, že díky jejím příspěvkům do SRPDŠ se pořídil vánoční stromeček a v příštím školním roce se pořídí židle do školní kuchyňky.

Zapsala: Šárka Rohánková