Zápis z jednání školské rady 2021

konané dne 13.04.2021 v 15 hodin v budově školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240