Zápis z jednání školské rady 2017

konané dne 10. října 2017 v 16 hodin v budově školy.

Pracuje jako zástupkyně ředitele školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 602 247 149