Zápis z jednání školské rady 2015

konané dne 21. října 2015 v 16 hodin v budově školy.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954