Zápis z jednání školské rady 2014

konané dne 20. října 2014 v 16 hodin v budově školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954