Zápis z jednání školské rady 2013

konané dne 22. října 2013 v 16 hodin v budově školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954