Zápis z jednání školské rady 2011

konané dne 24.října 2011 v 16 hodin v budově školy

Přítomni:

 • Mgr. Brunclík Jaromír- zástupce města
 • Mgr. Kohoutová Dana – zástupce učitelů
 • Ing. Rohánková Šárka- zástupce učitelů
 • Ing. Procházková Marta- zástupce Zastupitelstva města
 • Mgr. Svobodová Petra – zástupce rodičů
 • Mgr. Šáfrová Alena- zástupce rodičů
 • Mgr. Hanyšová Michaela- ředitelka

Program:

 1. Aktualizace jednacího řádu
 2. Volba předsedy školské rady
 3. Schválení výroční zprávy školy
 4. Schválení nové verze školního vzdělávacího programu

1. Aktualizace jednacího řádu

Mgr. Hanyšová uvedla aktualizaci jednacího řádu. K bodu nebyla diskuze.

Jednací řád byla schválen všemi přítomnými.

2. Volba předsedy školské rady

Ing. Procházková navrhla Mgr. Brunclíka na předsedu školské rady. Uvedl, že končí v pracovní pozici a nebude nadále město zastupovat.

Vzhledem k tomu, že ve školské radě zastupují rodiče zaměstnankyně školy, bylo dohodnuto, že se této funkce ujme ing. Procházková.

Předsedkyní školské rady byla schválena Ing. Marta Procházková.

3. Schválení Výroční zprávy školy

Výroční zpráva byla vyvěšena na webu školy. Ke zprávě byla krátká diskuze:

Ing. Procházková- dotaz ke vzdělávání učitelů (nedostatek zájemců)

 • způsob vedení nových mladých pedagogů
 • projekt s podporů fondů EU- vybavení jazykové učebny
 • výsledky působení principů Montessori školství

Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými.

4. Schválení nové verze školního vzdělávacího programu

Mgr. Hanyšová uvedla, že se jedná o 5. verzi školního vzdělávacího programu. Jde o původní materiál, který se postupně upravuje a aktualizuje, aby odrážel osvědčené postupy a vzdělávací aktivity v souladu s platnými právními předpisy.

Školní vzdělávací program byl schválen všemi přítomnými.

Zapsala:

Ing. Marta Procházková

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954