Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 7.4.2022.

Od letošního roku budou zápisy do jabloneckých základních škol realizovány prostřednictvím webové aplikace Zápis do ZŠ,  https://zapisdozs.mestojablonec.cz/.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věk, k povinné školní docházce. Stejnou povinnost má i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

 

Tři základní fáze zápis do ZŠ

1.  Vydání žádosti (4.3.2022 -6.4.2022)

2. Příjem žádostí na základní škole (7.4.2022)

3. Vyhodnocení žádosti (do 30 dní od zápisu)

Pro vstup do systému je nezbytné zadat číslo pojištěnce (dítěte - je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny)

 

Prosím, sledujte naše webové stránky, kde budou k 21. 3. 2022 zveřejněny podrobnější informace.

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy