Zápis dětí do 1. ročníku základních škol V Jablonci n. N. na školní rok 2021 - 2022

 

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021 – 2022

 

zápis do ZŠ bude probíhat elektronicky v období

6. 4. 2021 od 8:00 hod. do 8. 4. 2021 12:00 hod.

 

I. fáze – podání elektronické přihlášky

Přihlášku do 1. ročníku ZŠ najde zákonný zástupce na webových stránkách základní školy, do které chce přihlásit své dítě k povinné školní docházce.

Systém Zápisy Online bude pro vyplnění vstupních dat potřebných k vytištění přihlášky zpřístupněn od 6. 4. 2021, kde zákonný zástupce vyplní požadované údaje, vytiskne přihlášku a podepíše.

 

II. fáze – odevzdání přihlášky do ZŠ

Dle pokynů školy uveřejněných na webu ZŠ odevzdá některým z uvedených způsobů přihlášku nejdéle do 8. 4. 2021 do 16.00. V případě osobního předání si musí zákonný zástupce online rezervovat termín.

Pokud zákonný zástupce v případě zdravotních překážek nebo karantény nemůže určený termín splnit, zašle e-mailem vyplněnou přihlášku společně s informací, kdy mu karanténa nebo zdravotní stav dovolí doručit oficiální (podepsanou) přihlášku, popř. další přílohy, a telefonicky si domluví termín předání, a to nejpozději do 30. 4. 2021, kdy končí zákonný termín zápisů do ZŠ.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou požádat ředitele základní školy o její vytištění, a to po předchozí telefonické domluvě v příslušné základní škole, kam zároveň donesou potřebné doklady.

 

III. fáze – zveřejnění výsledků zápisu

nejdříve 7. května 2021

Všechny fáze zápisu se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí!

 

Ředitelé/ky základních škol rozhodují o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským zákonem, OZV o školských obvodech a podle předem stanovených kritérií. Kritéria a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých ZŠ.

ikona souboruBrožura Základní školy města Jablonec nad Nisou

 

Mgr. Zdeňka Květová  v.r.

vedoucí oddělení školství

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240