Zahájení školního roku 2020/2021

I přes nepříznivé statické údaje týkající se šíření COVID-19 v České republice zahájíme školní rok 2020/2021 standardně s mírným omezením a nastavením mimořádných opatření pro tento den.

V 7.35 hodin bude umožněn vstup žákům 1. ročníku s jejich zákonnými zástupci.

Žáci dalších ročníků budou do budovy školy vpuštěni v 7.45 hodin a přesunou se do své kmenové třídy.

V 8.00  hodin proběhne zahájení školního roku ve všech třídách.

V 8.45 hodin bude zahájení školního roku 2020/2021 ukončeno.

 

V těchto časech budou od 1.9.2020 do 3.9.2020 vydávány obědy:

10.40 – 12.00 – 1. stupeň ZŠ

12.00 -12.20 – 1. stupeň Montessori

12.20 – 12.35 – 2. stupeň Montessori

12.35 – 13.00 – 2. stupeň ZŠ

 

Od pátku 4.9.2020 vyučuje škole již podle platného rozvrhu.

Školní družina bude fungovat v čase od 8.45 hodin do 16.30 hodin.

 

Do všech budov školy je vzhledem k epidemiologické situace zákaz vstupu rodičů a veřejnosti v době vyučování a to od 7.00 do 14.00, tj. v době kdy jsou ve škole žáci.  V případě předem domluvených schůzek s pedagogy v tomto čase  je nutné mít do odvolání ochrannou roušku.

Vstup žáků a zaměstnanců školy bez roušek!

 

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954