ŹÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO (MLADŠÍ) 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY PROZATÍM NEPOTVRZUJEME.

Po konzultaci s pracovnicí ČSSZ Jablonec n.N. není problematika ošetřovného vč. tiskopisu dořešena z těchto důvodů:

-        ČSSZ má v této chvíli pokyn postupovat dle platné legislativy

-        v této chvíli je skutečností, že vláda schválila jiný postup, ale je nutné ho odsouhlasit Poslaneckou sněmovnou, což se dosud nestalo – a neví se, kdy se schůze bude konat

Na základě výše uvedeného není jasné, zda má škola potvrzovat a vydávat formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ a nebo vyčkat na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která by měla schválit prodloužení ošetřovného po dobu trvání mimořádných opatření, na jehož základě by si zákonní zástupci vyplňovali „upravený formulář“ sami – již bez potvrzování školy.

Pokud bude „nové znění formuláře“ schváleno, bude si moci zákonný zástupce dítěte formulář vytisknout, vyplnit a odevzdat bez potvrzení školy svému zaměstnavateli.

Jakmile obdržíme aktuální informace, budeme Vás ihned informovat..

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954