Výlet Staré Hrady

Ve středu 20. 6. 2018 se společně vydali žáci I.A a I.B na výlet na Staré Hrady. Po příjezdu na místo jsme si společně nejprve prohlédli okolí hradu, poté následovalo nádvoří hradu, kde na nás už nedočkavě čekala průvodkyně.

Nejdříve měly děti možnost zhlédnout pohádkový okruh „zdravověda“, kde byly zábavnou formou seznámeny se zdravou výživou. Po malé svačince si pro nás přiletěla čarodějnice, která před prohlídkou pohádkové půdy nejprve všechny děti zaučila v létání na koštěti. Po přistání jsme vyrazili na pohádkovou půdu, na které bydlí čarodějnice různých kategorií společně se skřítky. Dětem se naskytla příležitost vidět, jaké nástroje a pomůcky lidé dříve používali k běžným činnostem. Spatřit tak mohly vybavení starobylé kuchyně nebo prádelny, oblečení, nástroje používané hospodáři k obdělávání půdy a mnoho dalšího. Celá prohlídka byla zakončena návštěvou Dračí královské komnaty, ve které děti našly poklad střežený dračím králem. Před odjezdem jsme se zastavili v Čarodějné Bestyjole, kde na děti čekali králíci, ovečky, kozy, slepice s kuřátky, holubi a pávi.

Výlet byl pro všechny děti krásným zakončením 1. třídy.

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 732 620 535