Výchova demokratického občana

Dne 11. dubna 2019 se celý druhý stupeň zabýval demokratickými principy ve světě. Žáci 6. ročníků vymýšleli svou ideální školu, dokonce se ji pokusili sestavit. Zkusili si jako většina žáků druhého stupně, jaké je to se rozhodovat na závažné otázky a diskutovali o tom, jaké by to bylo, kdyby se nemohli takto rozhodovat. Sedmáci postoupili o stupeň výš a letos si vytvářeli vlastní město, každá skupina vytvořila svou část, a protože jedna třída je jeden tým, spojili jsme pak všechny části do jednoho velkoměsta. 8. a 9. ročník řešil závažnější dopady nedemokratických režimů, a to holocaust či komunistickou okupaci. Témata to byla velmi obtížná, ale ne vždy to máme v životě jednoduché, zvláště lidé v totalitních režimech

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 604 101 697