Back to top

Výchova demokratického občana

Ve středu 21.2.2018 proběhl pro žáky II. stupně projektový den Výchova demokratického občana.

Pro všechny ročníky byl připraven program, při kterém se aktivní formou dozvěděli, jak funguje občanská společnost, nebo že demokracie nebyla v naší zemi vždy samozřejmostí. Starší ročníky se seznámily s porušováním občanských práv v novodobé historii.

Projektový den se vydařil, všem žákům i pedagogům děkuji za účast.