​Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že do voleb do školské rady se přihlásili pouze dva kandidáti z řad rodičů, stali se automaticky Vašimi zástupci ve školské radě.

Vašimi zástupci jsou Ing. Kateřina Sodomková a Martin Křivánek, kterých tímto velmi děkuji za ochotu a těším se na spolupráci.

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy