Volby do školské rady

Ředitelka školy ve spolupráci s volební komisí vyhlašují na základě ustanovení § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

  • Pokud máte o členství ve školské radě zájem, zašlete svá osobní data (jméno, příjmení, vzdělání, bydliště) na e-mailovou adresu školy: reditel@zsjbc5kvetna.cz, nebo pošlete kontaktní údaje po žákovi do pondělí 15. května 2017.

  • Volební lístky s kandidáty do školské rady budou předány v úterý 16. května 2017 žákům. Zákonní zástupci mohou do pátku 2. června 2017 zvolit svého zástupce vhozením volebního lístku do volební urny ve vestibulu školy (Sokolí 9 a 5. května 76)

 

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240