Volby 2 členů do školské rady

Ředitelka školy ve spolupráci s volební komisí vyhlašují na základě ustanovení § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

  • Pokud máte o členství ve školské radě zájem, zašlete svá osobní data (jméno, příjmení, vzdělání, bydliště) na e-mailovou adresu školy: reditel@zsjbc5kvetna.cz, nebo pošlete kontaktní údaje po žákovi do pondělí 15. června 2015.
  • Volební lístky s kandidáty do školské rady budou předány v úterý 16. června 2015 žákům. Zákonní zástupci mohou do pátku 26. června 2015 zvolit svého zástupce vhozením volebního lístku do volební urny ve vestibulu školy (Sokolí 9 a 5. května 76)

Mgr. Michaela Hanyšová ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240