Marie Fléglová | 21.06.2022 | Výlet

V pátek ráno vyrazily děti autobusem do Rychnova a odtud pokračovaly vlakem do Nové Paky. Paní učitelka pro ně připravila spoustu zajímavých her a i díky tomu zvládly ujít 7km pěšky až do kempu Lužany. Po ubytování v útulných chatkách následovalo opékáni buřtů. Nálada byla skvělá i přes velké teplo a ušlé kilometry v nohách. V sobotu po snídani vyrazili všichni na výlet. Na tvrzi Mokřice si děti zasoutěžily a pod vidinou řízků k obědu byly ochotni jít dál. Po návratu následovala pořádná dávka zmrzliny a koupání v místním rybníce. Večer čekala děti stezka odvahy, kterou všichni zdárně dokončily. Po vydatném spánku se v neděli dopoledne vyhlašovaly výsledky soutěží, rozdávaly se diplomy a odměny. 

Víkendový pobyt si užily děti, paní učitelka i 5 maminek. Všichni už se těší na příští výlet.