Věda nás baví – 37. lekce

Děti se seznámily s fyzikálním pojmem energie. Naučily se rozeznávat polohovou a pohybovou energii, uvedly si příklady přeměn těchto energií a jejich využití v životě. Povídaly si o lodích a jejich využití, co jim umožňuje pohyb po vodě a jak funguje lodní šroub. Přeměnu energie si vyzkoušely na modelu loďky.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.