V pondělí 2. 5. 2022 jsme se vydali na návštěvu do městské knihovny. Paní knihovnice nás mile přivítala v oddělení pro děti a mládež. Seznámila děti s činnostmi knihovny, s akcemi, které knihovnice pro děti pořádají, se systémem řazení knih, s výpůjčním řádem. Poradila dětem, které knížky jsou určeny pro jejich věkovou skupinu. Povídali si o druzích literatury, seznámili se s termíny beletrie a naučná literatura, přečetli si ukázky vtipných básniček. Na závěr si páťáci prohlédli celé oddělení, každý si našel knížku, která ho zaujala a rázem byla knihovna plná „čtenářů“.

Protože děti byly pozorné, zhlédly za odměnu v audiovizuálním sále krátkou pohádku Křesadlo.

Některé děti návštěva knihovny motivovala, chtějí se stát pravidelnými uživateli, což je jeden z kroků, jak si vybudovat vztah ke knihám.