Vánoční dílničky

Dne 13.12. proběhly na ZŠ Sokolí vánoční dílničky pro děti a jejich rodiče naší školy.

Celou akci zahájil pěvecký sbor s ostatními dětmi,které na dílničky přišly. Pro všechny bylo nachystané občerstvení a v několika dílničkách si mohli naši žáci i jejich sourozenci a rodiče vyrobit různé vánoční dekorace a ozdoby. Všem se velmi dařilo a celá akce měla obrovský úspěch.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 732 620 535