Tradiční loučení se školním rokem v libereckém Aquaparku

12.6.2018 se žáci naší školy začali loučit se školní docházkou v libereckém Aquaparku v Babylonu. V tomto zábavním centru byli v průběhu 6. - 9. ročníku několikrát. Moc se jim tam líbilo. Tato akce byla poděkováním našim žákům za úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na střední školy. Do dalších let přejeme deváťákům hodně úspěchů.

Mgr. Jitka Masopustová, Ing. Michaela Motyčková

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 248