TechUp

V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji, jehož cílem bylo motivovat žáky ZŠ ke studiu přírodovědných a technických oborů se žáci 8. ročníku účastnili dalších projektových dní na SOŠ Jablonec n/N. Vyzkoušeli si, co obnáší profese pasíř a figurkář. Ze skla si zkoušeli vyrobit skleněnou figurku a z bižuterních komponentů si vyrobili drobné přívěsky nebo náušnice. Získané zkušenosti pro ně budou přínosem a to nejen při jejich budoucím rozhodování volby povolání.

Zaměstanec na škole už nepůsobí.