Stavba venkovní učebny

Během 1. říjnového odpoledne, kdy se sešlo hojné množství rodičů i s dětmi, vznikla na školní zahradě nová montessori učebna včetně přírodního nábytku:-)  Děkujeme sponzorům, organizátorům a rodičům za péči i odvedenou práci!

Pracuje jako učitelka v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 244