Štafetový běh

Dne 3.5.2017 jsme se vydali s dětmi na závody ve Štafetovém běhu, které se konaly v prostorách sportovního areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou.

Žáci byli rozděleni do kategorií dle věku, každý dostal své startovní číslo, rozcvičili jsme se, vyslechli si důležité pokyny.

Štafetového závodu a zúčastnilo sedm škol mezi nimi např. ZŠ Arbesova, ZŠ Liberecká, ZŠ Železný Brod a samozřejmě i my.

Děti byly již od samého začátku nervózní, ale jakmile závod započal, nervozita byla tatam. Štafetový kolík si předávali s největší ladností a poklidem. Nejprve běželi žáci 1.-3. tříd, štafetu 8x100metrů, poté běželi starší žáci 4.-5. ročníků, také 8x100metrů a nakonec se běželo 8x200metrů.

Při vyhlašování výsledků byly děti skeptické, už ani nedoufaly, až tu se ozvalo v mikrofonu: „ A na třetím místě se umístila ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května“. To bylo radosti a úsměvů!

Tímto bych chtěla žákům, kteří svědomitě reprezentovali naši školu, moc poděkovat, byli jste skvělí!!!

 

Štafeta mladší žáci:

Kateřina Kumstátová

Anna Sodomková

Sára Študentová

Gabriela Kulinová

Šimon Danilevič

Lukáš Balatka

Josef Pitel

Vladimír Dušek

 

Štafeta starší žáci:

Nikola Jínová

Daniel Paszternak

Aneta Crhová

Eliška Flanderková

Nicole Veinholdová

Martin Balatka

Matěj Kubín

Karel Hlavatý

Zaměstanec na škole už nepůsobí.