Back to top

Spaní ve škole II.B

V pondělí 26.června jsme s vybranými dětmi zakončili školní rok spaním ve škole. Sešli jsme se navečer v 17:30 před školou, první náš úkol byl, najíst se. Rozhodli jsme se, že si uděláme oheň a opečeme buřtíky na zahradě, takže si večeři musel každý obstarat pěkně sám. Po večeři následovala výroba třídních triček, soutěže a aktivity na utužení třídního kolektivu. Když se nám začalo stmívat, uklidili jsme zahradu a přesunuli se do krčku, připravit si naše „postýlky“. Děti nadšeně vybalovaly spacáky a převlékaly se do pyžámek. Na závěr jsme si ve třídě vytvořili improvizované kino, koukli na film a užuž se chystali ke spánku. Nebylo by to však spaní ve škole bez stezky odvahy, a tak jsme procházeli zhasnutou školou, cíl se nacházel v tělocvičně. Každý si za stezku odvahy mohl vybrat sladkou maličkost a hurá do postýlek. V úterý ráno jsme se probudili do slunečného dne, nasnídali se a každý se dle svého v průběhu dopoledne „probudil“. Spaní ve škole se nám vydařilo, jsme obohaceni o nové zážitky, na které určitě nezapomeneme.