Školní výlet prvního stupně

Dne 4.6. 2015 navštívili žáci 1. stupně středověkou vesničku Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Během prohlídky si všichni mohli vyzkoušet výrobu svíček a přírodních mýdel, ražení mincí, drátkování, keramiku, starověký knihtisk, výrobu papíru a loutek, mohli se také naučit střílet z luku a vyzkoušet si rýžování zlata. Odměnou pak pro ně bylo donesení si výrobků domů a také pobyt v nádherných zahradách s okrasnými rostlinami, bludištěm z jehličnanů a záhony s různými druhy koření. O zážitcích si pak vyprávěli všichni i další dny a ze zkušeností pak čerpali v mnoha různých předmětech.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 732 620 535