Ve čtvrtek 23.6. 2022 absolvovali žáci V.A poslední společný výlet na 1. stupni. Nejdříve jsme navštívili Botanickou zahradu v Liberci, kde děti nejvíce zaujaly masožravé rostliny, dále obdivovaly květy orchidejí, bonsaje a spoustu dalších exotických rostlin. Z expozice rostlin jsme se přesunuli do Zoo, kde jsme mohli pozorovat různé druhy zvířat - kočkovité šelmy, lachtany, dravce, zebry a žirafy. Děti nejvíce nadchla mláďata u žiraf, koně Převalského a soba. Celý den nám krásně svítilo sluníčko a výlet jsme si užili.