Školní výlet 1. a 5. ročníku

V úterý 18.6.2018 se konal školní výlet, kterého se zúčastnili žáci 1.A, 1.B a 5.A. Autobusem od školy jsme dojeli na zámek Hrubý Rohozec. Během prohlídky zámku se děti dozvěděly mnoho zajímavého o jeho historii. Po prohlídce zámku jsme šli údolím podél řeky Jizery a navštívili jsme Dlaskův statek. Prohlédli jsme si zajímavou vesnickou stavbu, která v údolí u řeky Jizery stojí bezmála 300 let. I zde nám paní průvodkyně velmi zajímavě vyprávěla o životě chudých lidí, kteří zde žili před mnoha lety. Na závěr jsme si prohlédli dům přírody, který se nachází vedle statku. Tam jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o přírodě v Českém ráji. Výlet se nám vydařil, děti byly vzorné a i počasí nám přálo. Za všechny učitelky 1. a 5. ročníků přeji dětem krásné prožití prázdnin.

Pracuje jako učitelka v budově Sokolí 9
Telefon: 420 488 388 260