Back to top

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

I. A - ŠVP ZV „Škola pro život“

I. B - ŠVP ZV „Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků“

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     
       
       
       
       
       

Třídy Montessori

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

       
       
       
       
       
       
       
       

V Jablonci nad Nisou dne 16. dubna 2019

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy