Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

 

I. A - ŠVP ZV „Škola pro život“

I. B - ŠVP ZV „Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků“

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

B16

přijato

0I5FV

přijato

B18

přijato

FWNTJ

přijato

A07

přijato

Q8USA

přijato

B08

přijato

1ZAW1

přijato

A01

přijato

I4XPJ

přijato

A05

přijato

4RV6I

přijato

A08

přijato

A02

přijato

A12

přijato

A03

přijato

A18

přijato

A04

přijato

A19

přijato

A06

přijato

A24

přijato

A10

přijato

B02

přijato

A13

přijato

B04

přijato

A14

přijato

B17

přijato

A15

přijato

 

 

A16

přijato

 

 

A17

přijato

 

 

A20

přijato

 

 

B01

přijato

 

 

B03

přijato

 

 

B05

přijato

 

 

B12

přijato

 

 

B13

přijato

 

 

B14

přijato

 

 

 

 

 

Třídy Montessori

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

M01

přijato

M10

přijato

M02

přijato

M11

přijato

M03

přijato

M12

přijato

M04

přijato

M13

přijato

M05

přijato

M14

přijato

M06

přijato

M15

přijato

M07

přijato

M16

přijato

M08

přijato

M17

přijato

M09

přijato

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 15. dubna 2019

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954