Back to top

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

I. A - ŠVP ZV „Škola pro život“

I. B - ŠVP ZV „Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků“

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

A02

přijato

2YVXQ

přijato

A07

přijato

90U51

přijato

A11

přijato

9AQLS

přijato

A13

přijato

9W7IS

přijato

A17

přijato

A03

přijato

B05

přijato

A06

přijato

B06

přijato

A08

přijato

B07

přijato

A09

přijato

B09

přijato

A12

přijato

B10

přijato

A14

přijato

B12

přijato

A18

přijato

B13

přijato

B01

přijato

B14

přijato

B03

přijato

B21

přijato

B04

přijato

 

 

B08

přijato

 

 

B11

přijato

 

 

B15

přijato

 

 

B16

přijato

 

 

B18

přijato

 

 

B19

přijato

 

 

B22

přijato

 

 

DUL23

přijato

 

 

FT7HH

přijato

 

 

NA0JR

přijato

 

 

SV6A6

přijato

Třídy Montessori

Registrační číslo:

 

Registrační číslo:

 

M03

přijato

M11

přijato

M04

přijato

M12

přijato

M05

přijato

M13

přijato

M06

přijato

M14

přijato

M07

přijato

M15

přijato

M08

přijato

M16

přijato

M09

přijato

M17

přijato

M10

přijato

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 16. dubna 2018

Mgr. Michaela Hanyšová
ředitelka školy