Back to top

Setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků

Dne 9.10. 2017 od 16. 00 hodin proběhne podzimní setkání výchovné poradkyně školy s rodiči vycházejících žáků. Při této příležitosti budou předány základní informace o přijímacím řízení v letošním školním roce 2017-2018. Rodiče jsou srdečně zváni v pondělí do učebny 9. ročníku, 2.patro.