Šárka Rohánková | 16.09.2021 | SRPDŠ

Číslo

Účel

Vklad

Výběr

 

Příspěvky od žáků školy

45 725

 

 

Převod financí z roku 2018

16 927

 

1

Prostředky pro třídy (D. Kohoutová)

 

22 862

2

Poplatky za zájmovou činnost

 

1 000

3

Kulturní a prezentační akce

 

16 107

4

Zájmové vzdělávání a projektové dny

 

1 425

5

Kopírka

 

3 130

6

Drobné ceny pro žáky školy

 

3 889

7

Družina

0

0

8

Sponzorský dar

0

0

 

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2019

Třída

Vybraná částka

Podíl třídy

I. A

1 175

587

I. B

4 500

2 250

II. A

2 350

1 175

II. B

4 550

2 275

III. A

5 000

2 500

IV. A

4 800

2 400

IV. B

3 100

1 550

V. A

4 400

2 200

VI. A

3 900

1 950

VII. A

4 850

2 425

VIII. A

3 600

1 800

IX. A

3 500

1 750

CELKEM

45 725

22 862