Šárka Rohánková | 24.01.2018 | SRPDŠ

Číslo

Účel

Vklad

Výběr

 

 

Převod financí z roku 2016

 

Příspěvky od žáků školy

 

1 047

 

44 350

 

01

Prostředky pro třídy (D.Kohoutová)

 

11 090

02

Poplatky za zájmovou činnost

 

1 000

03

Kulturní a prezentační akce

 

4 722

04

Zájmové vzdělávání a projektové dny

 

0

05

Kopírka

 

6 128

06

Drobné ceny pro žáky školy

 

6 154

07

Družina

0

0

08 Sponzorský dar   0

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2017

Třída

Vybraná částka

Podíl třídy

I. A

3 050

763

I. B

3 450

863

II. A

5 000

1 250

II. B

3 050

763

III. A

3 450

863

III. B

4 050

1 013

IV. A

2 300

575

V. A

5 100

1 275

VI. A

4 900

1 225

VII. A

3 800

950

VIII. A

3 500

1 150

IX. A

2 700

675

CELKEM 44 350 11 090