Rozpočet SRPDŠ 2015

Číslo

Účel

Vklad

Výběr

Příspěvky od žáků školy

41 850

01

Prostředky pro třídy (D. Kohoutová)

10 447

02

Poplatky za zájmovou činnost

0

03

Kulturní a prezentační akce

7 072

04

Zájmové vzdělávání a projektové dny

37 967

05

Kopírka

0

06

Drobné ceny pro žáky školy

537

07

Družina

0

08

Sponzorský dar

181

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2015

Třída

Vybraná částka

Podíl třídy

I. A

3 850

962

I. B

3 450

862

II. A

6 450

1 612

III. A

5 600

1 400

IV. A

5 550

1 387

V. A

4 450

1 112

VI. A

4 100

1 025

VII. A

3 550

887

VIII. A

2 100

525

IX.A

2 700

675

CELKEM

41 800

10 447

Pracuje jako zástupkyně ředitele školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 602 247 149