Šárka Rohánková | 07.01.2015 | SRPDŠ
Číslo Účel Vklad Výběr
Příspěvky od žáků školy 41 750
01 Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) 10 437
02 Poplatky za zájmovou činnost 2 400
03 Kulturní a prezentační akce 20 834
04 Zájmové vzdělávání a projektové dny 1 000
05 Kopírka 0
06 Drobné ceny pro žáky školy 3 398
07 Družina 0 0
08 Sponzorský dar 2 400

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2014

Třída Vybraná částka Podíl třídy
I.A 5 650 1 412
II.A 5 750 1 437
III.A 5 650 1 413
IV.A 4 900 1 225
V.A 6 450 1 612
VI.A 2 700 675
VII.A 2 800 700
VIII.A 3 850 963
IX.A 4 000 1 000
CELKEM 41 750 10 437