Rozpočet SRPDŠ 2013

Číslo Účel Vklad Výběr
Příspěvky od žáků školy 42 050
01 Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) 10 514
02 Poplatky za zájmovou činnost 12450
03 Kulturní a prezentační akce 32 006
04 Zájmové vzdělávání a projektové dny 0
05 Kopírka 0
06 Drobné ceny pro žáky školy 3 809
07 Družina 51 300 43 300
08 Sponzorský dar 12 550

Vybrané příspěvky od tříd v roce 2013

Třída Vybraná částka Podíl třídy
I.A 4 800 1 200
II.A 5 000 1 250
III.A 4 650 1 163
IV.A 6 300 1 575
V.A 4 650 1 163
VI.A 3 500 875
VII.A 3 300 825
VIII.A 4 100 1 025
IX.A 5 750 1 438
CELKEM 42 050 10 514
Pracuje jako zástupkyně ředitele školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 602 247 149